27 januari 2020

Planering v.5Tisdag

Engelska - Furniture and Equipment 3
NO- Kapitel 2:6Onsdag
Tyska/Franska - glosor


Torsdag
Teknikprov - grupp 2 och 3 -  Transporter - att läsa på finns på Classroom och på papper
Engelska - glosor - The parts of the house


Fredag

Svenska - läs Du & Du & Du s. 71-137 och skriv i din läslogg
Tyska/Franska/Spanska - glosor

20 januari 2020

Planering v. 4
Tisdag

Engelska - Furniture and equipment 1
NO - kapitel 2:3-2:5Onsdag
SO- Bibeln och De heliga skrifterna - se anteckningar
Tyska - glosor
Franska - glosorTorsdag
Engelska - Furniture and equipment 2


Fredag
Svenska - Läs till sid. 70 i Du & Du & Du och skriv läslogg i Classroom
Matematik - prov Algebra
Spanska/tyska/franska - glosor

13 januari 2020

Planering v. 3

Tisdag  Engelska - glosor Houses and buildings


Onsdag Tyska - glosor instrument, franska - glosorTorsdag Engelska -glosor


Fredag  Franska/Tyska - glosor
Svenska - vinterprat - lyssna på ett sommar- eller vinterprat och svara på frågorna.

Planering v. 21

Tisdag 19/5 Annat schema tisdag:  8.20 Musik i musiksalen 9:40-10.40 NO (som vanligt) 10.50 LUNCH (ingen engelska) Orienter...